Romulus ve Remus

Efsaneye göre, Roma İ.Ö. 753 yılında kurulmuş, Mars ile Vesta Bakireleri’nin ikiz oğulları Romulus ve Remus, kötü kalpli amcaları tarafından Tevere’ye atılmış ve onları emziren dişi kurt tarafından büyütülmüşler. Palatino’daki Bronz çağı yerleşimini kurduklarında, Romulus, bir anlaşmazlık üzerine kardeşi Remus’un canına kıymış ve onun “Roma”sı almış yürümüş.

Sabin Kadınlarının Kaçırılışı

Romulus, İ.Ö. 750’lerde, kadın nüfusunu artırmanın yolunu komşu kabile sabinler’in kadınlarını kaçırmakta bulmuş, ama zaten Roma büyüdükçe, kabileler de birleşmişti. Roma daha sonra Etrüsk kökenli Tarquinus hanedanına geçti. İ.Ö. 510 yılında ise 450 yıldan fazla hüküm sürecek olan patricilerin cumhuriyeti kuruldu.

Caesar’ın Öldürülmesi

Caesar'in öldürülmesi

Lulius Caesar’ın halk arasındaki popülerliği, Galya’daki askeri başarılarının ardından giderek artmıştı. Ordusuyla Roma üzerine yürüyen general, kendisini yaşam boyu diktatör ilan etti, ancak İ.Ö 15 Mart 44 yarihinde suikaste uğradı. Manevi oğlu Octavianus, Augustus unvanı alarak İ.Ö. 27 yılında imparatorluğunu ilan etti.

Büyük Roma Yangını

İ.S 64 yılında geçirdiği bir yangınla Roma’nın büyük bölümü yerle bir oldu. İmparator Neron, kamu yapılarının çoğunu yeniden inşa etti, ama bu arada Altın Evi’ni yaptırabilmek için geniş arazilere el koydu. Neron İ.S. 48 yılında canına kıydı.

Milvia Köprüsü Savaşı

Annesi Hristiyan olan İmparator Constantinus, 312 yılında mistik bir deneyim olarak, Milvia Köprüsü savaşında İmparator Maxentius’u haç işaretiyle yendiği gördü ve bunun üzerine Hristiyanlığı devlet dini ilan etti.

İmparatorluğun Düşüşü

4. Yüzyılın sonuna gelindiğinde Roma da gerilemeye başladı. Kuzey eyaletler Ren ve Tuna üzerinden gelen Barbar kabilelerce yağmalanıyordu. 476 yılında son imparator tahttan indirildi ve imparatorluk yıkıldı.

Papalığın Avignon’a Taşınması

1309 yılında papalık Fransa’ya taşındı. Roma da, görkemli tapınakları yağmalayarak kendilerine mermer palazzo’lar yaptıran prenslerin insafına kaldı. 1377 yılında paplık Roma’ya döndü ve kent bir kez daha doğdu.

Roma’nın Yağmalanması

Roma 1527 yılında, bin yılı aşkın bir süre sonra ilk kez yağmalandı. Kutsal Roma Germen İmparatoru V. Karl, Papa VII. Clemens teslim olana ve yeni Protestan hareketini dikkate alacağına söz verene kadar yedi  ay kenti kuşattı.

İtalya’nın Birleşmesi

Piemonteli Kral II. Vittorio Emanuele ve başkumandanı Garibaldi, yarımadanın küçük krallıklarını ve prensliklerini ele geçirerek, İtalya adını verdikleri bir devlet kurdular. Garibaldi 1870 yılında Aurelianus Duvarları’nı yıktı ve antik başkenti ele geçirerek İtalya’yı birleştirdi.

Mussolini İktidarda

mussolini-fasistler

Nasyonalist Faşist Parti’nin lideri “II Duce” Benito Mussolini, 1922 yılında Roma’ya yürüdü ve kendisini başbakan ilan etti. Görkemli bir imparatorluk kurma hırsıyla bugün gördüğümüz pek çok anıtın kazılarını başlattı, ama aynı zamanda İtalya’yı Hitler’in dümensuyuna da soktu. Daja sonra işler tersine döndüğünde, Devletler’e katıldı ve 1946 yılında bugünkü cumhuriyeti kuruldu.

Önemli Papalar

aziz-petrus-heykeli

1- Aziz Petrus

İsa’nın Kilise’yi emanet ettiği Havari Petrus, şehit olduktan sonra, Roma hristiyanlığın merkezi haline geldi.

2- Aziz Leo

Roma başpiskoposu kendisini hristiyan kilisesi’nin Pontifex Maximus’u ilan etti.

3- Aziz Gregorius

Paplığı Batı’nın dinsel öncüsü olarak gördü ve İlgiltere’ye 560 yılında hristiyanlığı kabul ettirdi.

4- III. Innocentus

Ortaçağ papası Seçkin imparatorları ve keşiş tarikatlarını onayladı.

5- VIII. Bonifatius

Hırslı, görkemli ve yararcı bu papa kiliseye gelir sağlamak amacıyla ilk binyıl kutlamalarını düzenledi.

6- VI. Alexander

Acımasız Borgia ailesinden gelme papa düşman aileleri yok etmek için papalığın günücü kullanmaktan çekinmedi.

7- II. Julius

Sanat hamisi ve savaşçı papa, Sistina Şapeli’nin dekorasyonu için Michelangelo’yu, kendi daireleri için de Raffaello’yu görevlendirdi.

8- III. Paulus

Protestan reformlara karşı savaş bayrağı açan papa(1534-49), Cizvit Tarikatı’nı ve Engizisyonu kurdu.

9- V. Sixtus

Papalık Devletleri’ndeki yozluğu ortadan kaldırdı (1585-90). Roma’da Barok tarzın yayılmasına katkıda bulundu.

10- II. Johannes Paulus

400 yıldan sonra italyan olmayan ilk papa yaptığı yolculuklarla dünyanın dört bir yanında tanınıyordu.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here